Μέσο επικοινωνίας για την πολιτική, τον πολιτισμό και τη Διασπορά. Eτος A’

Ιδρύτρια: Ελένη Βροντή.
Το γραφείο κείται μεταξύ Αθήνας και Αδελαΐδας.

Μόνη και έρημη

Η κακοποίηση των γυναικών ξεκινάει από πολύ νωρίς. Κανείς όμως δεν είναι εκεί για να προστατεύει το ασθενές φύλο.

Γνωστοποίηση Ι

«Η Χελώνα» αναζητά δημοσιογράφους και φωτογράφους που δύνανται να προσφέρουν εθελοντική εργασία.

Γνωστοποίηση ΙΙ

Στις πλαϊνές στήλες της κατηγορίας Πρόγραμμα προβάλλονται έργα του παγκόσμιου οπτικοακουστικού πολιτισμού, σε επιμέλεια Σ.Ελ. Βροντή