Μέσο επικοινωνίας για την πολιτική, τον πολιτισμό και τη διασπορά. Eτος Α’ αγγλικο

Ιδρύτρια: Ελένη Βροντή. Το γραφείο κείται μεταξύ Αθήνας και Αδελαΐδας.

Girl At Work

The Australian side of The Turtle is still under construction. We are currently looking for…