Μαύρη σκιά πάνω από την Ελλάδα

11/12/2021 - 06/03/2022
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Ρέθυμνο

Σήμερα γίνεται πολύς λόγος περί έλλειψης της δημοκρατίας. Οι σύγχρονοι θεωρητικοί του πολιτισμού και φιλόσοφοι…