Την απειλή να κλείσει πριν το τέλος αυτού του χρόνου αντιμετωπίζει η Ελληνική Υπηρεσία του πανευρωπαϊκού τηλεοπτικού καναλιού Euronews, καθώς τα κονδύλια που διατίθενται στο δημόσιο τηλεοπτικό φορέα θα αποσυρθούν. Οι ελληνικές δημοσιογραφικές Ενώσεις αντιδρούν έντονα καλώντας «την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην παρεκκλίνει των εγγενών αρχών της Ευρώπης για την ισότητα των κρατών μελών και των γλωσσών, ούτε να ευνοεί τη μία χώρα από κάποια άλλη, για οικονομικούς ή δημογραφικούς λόγους». Ο κ. Mogens Blicher Bjerregård, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, δήλωσε σχετικά: «Η διατήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας του EURONEWS είναι ζωτικής σημασίας. Στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την πολυφωνία των ΜΜΕ και τις αρχές της πολυπολιτισμικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκαταστήσει τη χρηματοδότηση προκειμένου να είναι συνεπής με την πολιτική που έχει χαράξει».