Φρειδερίκος Νίτσε

Απλουστεύστε τη ζωή σας: πεθάνετε!